Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH QUỐC TẾ VIPTOURS VIỆT NAM

Số tài khoản: 83590386

Mở tại: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - VP Bank chi nhánh Trần Thái Tông - Hà Nội (VP bank Trần Thái Tông)